(Lj) LAHETJUZANtarren deituraz mintzo da gune hau eta Euskaldunen Ixtorio eta iraganaz, bereziki Sara eta Senperekoenaz.

Lehet eta Lahet Jusan Dolha deituren sustrai, erran nahi eta ixtoria saiatzen da ikertzerat, 1000 urtez goiti dituela lehenak Nafarroako Erreinuaren asiera arruntatik orain arte, bai eta ere Lj familiaren ahaidegoa 1568tik eta orain arte.